Om oss

Sweden International Tattoo grundades år 2010 av Malmö Stad och äger rum vartannat år i maj på Malmö Arena i Malmö. Initiativtagare till Tattoot var dåvarande borgmästare för Malmö Stad, Kjell-Arne Landgren och vice borgmästare Lena Jarnbring Lindholm. Sweden International Tattoo är Sveriges i särklass största tattoo och Sveriges enda tattoo som ingår i IATO, International Association of Tattoo Organizers. Tattoot produceras av Malmö Brandkårs Orkester och genomförs i fristående samarbete med Brandförsvaret och Försvarsmakten i Sverige. Sweden International Tattoo är ett icke-vinstdrivande tattoo med målsättning att stötta och utveckla svensk Militärmusik och blåsmusik.
Här möter du professionella militärmusikkårer, uppvisningsgrupper och artister i absolut världsklass. En upplevelse för livet.

eld7